Hulp & SupportNL 0800-022 49 23 | BE 0800-389 16
€ 5 korting als nieuwe klant! Vul deze kortingscode in: x2mc3w
Sluiten

Klantenservice

Gratis telNL: 0800-022 49 23 BE: 0800-389 16

Naar de klantenservice

?? Meny 0
Sluiten HP Certificate

Privacy statement

Privacy statement, Lenson AB te Stockholm, Zweden

Voor elk sitebezoek, elke transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

Lenson AB verwerkt uw NAW gegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

NAW en persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Lenson BV, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen Lenson AB samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw NAW en persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Lenson AB. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan
Lenson AB. In elk commerciële e-mail die Lenson AB verstuurt heeft u de mogelijk om zich hiervoor uit te schrijven door middel van een hyperlink.

Met betrekking tot informatie verkregen van Lenson AB kunt u bellen met 0800-022 49 23 (gratis), een brief sturen naar Lenson AB, Afdeling Klantenservice, Joop Geesinkweg 901-999, 1114 AB Amsterdam –Duivendrecht of een e-mail sturen naar [email protected]

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Lenson te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i)Lenson AB uw persoonsgegevens (laten) gebruiken voor credit scoring en (ii) Lenson AB informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan Klarna BV te Amsterdam

Lenson AB gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren. Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Lenson ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines.

U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Lenson mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die al bij Lenson bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is lenson.nl De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Hulp nodig bij het verwijderen van cookies. Neem gerust contact op met onze klantenservice op 0800-022 49 23.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Lenson van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Lenson geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Lenson bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerkingen maken gebruik van een beveiligde SSL verbinding op onze website. 

Vragen?

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Hiervoor gaat u naar www.lenson.nl en logt met uw gegevens in. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Lenson AB (Afdeling Financiële zaken) Joop Geesinkweg 901-999, 1096 AZ Amsterdam.

Over Cookies

Deze website (www.lenson.nl) bevat cookies. In overeenstemming met de Zweedse wettelijke voorschriften betreffende elektronische communicatie (wet 2003:389, van kracht geworden op 25 juli 2003), moet iedereen die een Zweedse website bezoekt die gebruik maakt van cookies, worden geïnformeerd over waarvoor de cookies worden gebruikt en hoe ze kunnen worden vermeden. Er zijn twee soorten cookies. De ene soort wordt permanent op je computer opgeslagen, de andere soort wordt tijdelijk opgeslagen terwijl je de website bezoekt. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw webbrowser zo instellen dat cookies automatisch worden geweigerd of dat u informatie krijgt dat een website cookies bevat. U kunt via de webbrowser eerder opgeslagen cookies verwijderen. Op de helppagina´s van de browser vindt u meer informatie over hoe u dit moet doen. Het beperken van cookies kan de functionaliteit van Lenson.com negatief beïnvloeden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies

Lenson gebruikt cookies om je een zo optimaal mogelijke ervaring op onze website te kunnen bieden. Als je doorgaat accepteer je deze cookies. Meer info.

OK